Cliëntgerichte psychotherapie

Cliëntgerichte psychotherapie is gericht op duurzame persoonlijkheidsveranderingen. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten effectief bestreden, maar wordt de algemene levensstandaard in termen van geluk, zingeving en gezondheid verhoogd. Ook wordt de kans op terugval gereduceerd, evenals de kans dat de ene klacht door een andere klacht vervangen wordt.

Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht en niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht. Cliëntgerichte psychotherapie helpt de cliënt emoties, gedachten en gedrag -in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis –  te kennen, een plaats te geven en/of te verwerken. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden benutten en om te gaan met beperkingen waardoor symptomen verdwijnen. Mensen worden geholpen eigen gedachten, gevoelens en motieven te onderkennen, te ervaren, serieus te nemen en zo nodig vervolgens keuzen te maken. Dus niet de therapeut leert de cliënt wat hij moet doen, maar de cliënt zelf ontdekt wat hij wil en kan. Vandaar de gerichtheid op de cliënt. De therapeut is niet een leermeester of dokter, maar een begeleider en katalysator van een ontwikkelingsproces.  Cliënten in cliëntgerichte psychotherapie spreken vaak van een ‘zichzelf worden’.

Cliëntgerichte psychotherapie is met name geïndiceerd bij identiteitsproblematiek, levensfase problematiek, hechtingsproblematiek, ernstige verlieservaringen   en rouwproblematiek

Mensen die beseffen of vermoeden dat hun problemen te maken hebben met hoe zij omgaan met zichzelf, met anderen en met omstandigheden kunnen veel baat hebben bij cliëntgerichte psychotherapie.