Mindfulness

Mindfulness betekent aandachtgerichtheid: het bewust aanwezig zijn in het hier en nu.

Het streven hierbij is een milde, accepterende en niet oordelende houding.

We zijn vaak geneigd tot negatieve redeneringen, oordelen en automatisch gewoonte gedrag. Ook kunnen we met onze gedachten vaak afdwalen naar het verleden of (negatief) fantaseren over de toekomst. Aandachttraining maakt ons bewust van deze reactiepatronen.

Mindfulness leert ons meer zicht te krijgen op onze lichamelijke gewaarwordingen, gedachten en gevoelens zonder te oordelen. Door de gerichte aandacht kan de intensiteit van negatieve ervaringen verminderen. Door moeilijke gedachten en gevoelens onder ogen te zien, kunnen we leren wat we nodig hebben. Daardoor kunnen we meer reageren vanuit eigen keuzes, naar eigen behoeften en kunnen we beter grip op ons leven krijgen.

Ervaring leert dat door Mindfulness zowel mildheid tot, als acceptatie van onze beperkingen toeneemt. Daarbij groeit bewustzijn van positieve ervaringen en eigen mogelijkheden.