Mindfulness

Mindfulness betekent aandachtgerichtheid: het gericht aanwezig zijn in het hier en nu.

Uitgangspunt hierbij is een milde, accepterende en niet oordelende houding.

We zijn vaak geneigd tot negatieve redeneringen, oordelen en automatisch gewoonte gedrag. Ook kunnen we met onze gedachten vaak afdwalen naar het verleden of (negatief) fantaseren over de toekomst.

Aandachttraining maakt ons bewust van deze reactiepatronen.

Mindfulness leert ons meer zicht te krijgen op onze lichamelijke gewaarwordingen, gedachten en gevoelens zonder te oordelen. Door gerichte aandacht kan acceptatie daarvan toenemen. Ook kan de intensiteit van negatieve ervaringen erdoor veranderen. Door moeilijke gedachten en gevoelens onder ogen te zien, kunnen we bovendien leren wat we nodig hebben. Daardoor kunnen we meer reageren vanuit eigen keuzes, naar eigen behoeften en kunnen we beter grip op ons leven krijgen.

Mindfulness Training
Op initiatief van mijn praktijk is een Mindfulness Training tot stand gekomen.
Deze vindt plaats onder begeleiding van Marian Claessens, klinisch psycholoog / psychotherapeut.

De eerste volgende Mindfulness training verbonden aan mijn praktijk start in oktober 2019.

Onderstaand treft u een link aan met een Flyer over deze Mindfulness Training 

Mindfulness Training / Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie Training