Relatietherapie (EFT) en Gezinstherapie

Relatietherapie en Gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen en/of reactiepatronen van een of meerdere betrokkenen centraal.

Binnen een partnerrelatie of breder samenlevingsverband beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen. Belangrijke thema’s zijn de interactiepatronen,de posities en rollen van de verschillende leden alsmede de functies van gedrag. Het kan hierbij om een gecompliceerd proces gaan waarbij problemen kunnen optreden. Bijvoorbeeld: partners hebben voortdurend ruzie over de opvoeding van de kinderen en kunnen elkaar als partners niet meer bereiken; een kind krijgt gedragsproblemen op school na een ernstige ziekte van moeder.

Een systeemtherapeut zal de problemen altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Ook wordt bekeken wie wat kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.

Onderstaand: Informatiefilmpjes van de NVRG over Relatie en Gezinstherapie.