Werkwijze

Na schriftelijke verwijzing vindt de intake plaats.
Vanuit de intake wordt vervolgens de aard/het vervolg van de behandeling geïndiceerd.
In het kader van de intake en de behandeling kan – met name binnen de SGGZ – nader psychodiagnostisch onderzoek plaats vinden.
In het kader van evaluatie (klachten en praktijkvoering) wordt regelmatig gebruik gemaakt van ROM vragenlijsten.