Werkwijze

Na schriftelijke verwijzing vindt de intake plaats.
Vanuit de intake wordt vervolgens de behandeling geïndiceerd.
In het kader van de intake en de behandeling kan – met name binnen de SGGZ – nader psychodiagnostisch onderzoek plaats vinden.
Ten behoeve van evaluatie (klachten en praktijkvoering) wordt regelmatig gebruik gemaakt van ROM vragenlijsten.
Eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid, zeker buiten de sessies om,
dragen bij aan een zo goed mogelijk verlopende behandeling.
Online consult/ behandeling behoort tot de mogelijkheden.