Werkwijze

Na schriftelijke verwijzing vindt de intake plaats.
Vanuit de intake wordt vervolgens de aard/het vervolg van de behandeling geïndiceerd.
In het kader van de intake en de behandeling kan – met name binnen de SGGZ – nader psychodiagnostisch onderzoek plaats vinden.
In het kader van evaluatie (klachten en praktijkvoering) wordt regelmatig gebruik gemaakt van ROM vragenlijsten.
Eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid, zeker buiten de sessies om,
dragen bij aan een zo goed mogelijk verlopende behandeling.