Afronding

Doel van de behandeling is vermindering van uw klachten. Naar aanleiding van tussentijdse – en eindevaluatie(s) werken we gezamenlijk toe naar de afronding van uw behandeling. Dit gebeurt doorgaans  in een geleidelijke afbouw. In de eindfase van het traject is ook aandacht voor  eventuele behoefte aan Nazorg .

In samenspraak met U wordt een eindverslag opgesteld. Indien U daar toestemming voor geeft wordt dit verslag naar de huisarts / verwijzer gestuurd.