Intake

Na de intake (gemiddeld 3-4 sessies) wordt – in samenspraak met u – een behandelplan opgesteld met diagnose, doelstelling, behandelactiviteiten en verwachtte aantal sessies. Na overeenkomst over het behandelplan start doorgaans de psychotherapie. Soms vindt op indicatie een doorverwijzing naar elders plaats.
Regelmatig vindt er tijdens de behandeling een evaluatie plaats, waarna zo nodig -in overleg met u- bijstelling van het behandelplan plaats vindt.