Verwijzing

Uw huisarts – al of niet in samenwerking met een praktijkondersteuner (POH) – ┬ákan U bij psychische problemen verwijzen middels een verwijsformulier. Hierop staat gespecificeerd om welke klachten/vermoedelijke diagnose het gaat. Er wordt een indicatie gesteld voor Generalistische basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ. Voor beide vormen van behandeling kunt U bij mij terecht.

Bij Generalistische basis GGZ is de inschatting gemaakt dat het gaat om lichte tot matige, niet complexe psychische problemen.

Bij Gespecialiseerde GGZ wordt uitgegaan van meer complexe of ernstige problematiek. Er is dan sprake van problematiek op meerdere vlakken.

Bij aanmelding ontvangt U een inschrijfformulier en een behandelovereenkomst.
Als zorgverlener ben ik verplicht om uw Burgerservicenummer te registreren.
De verwijsbrief neemt U mee op uw eerste afspraak.
Wettelijk is vereist dat U zich bij de start van de intake identificeert.