Verwijzing

Uw huisarts – al of niet in samenwerking met een praktijkondersteuner (POH) -, eerstelijnspsycholoog of psychiater kunnen u bij psychische problemen verwijzen middels een verwijsbrief.  Voor aanmelding is een verwijsbrief noodzakelijk. Op de verwijsbrief dient een indicatie gesteld te zijn voor Generalistische basis GGZ (BGGZ) of Gespecialiseerde GGZ (GGGZ of SGGZ). Ook staat op de verwijsbrief gespecificeerd om welke klachten/vermoedelijke diagnose het gaat.

Voor zowel de BGGZ als SGGZ behandeling kunt U bij mij terecht.

Bij Generalistische basis GGZ is de inschatting gemaakt dat het gaat om lichte tot matige, niet complexe psychische problemen.

Bij Gespecialiseerde GGZ wordt uitgegaan van meer complexe of ernstige problematiek. Er is dan sprake van problematiek op meerdere vlakken.