Meldingsplicht

In het geval van vermoeden van huiselijke geweld en/of kindermishandeling ben ik wettelijk verplicht een melding te doen bij Veilig Thuis. Hiervoor maak ik gebruik van het door de LVVP geschreven stappenplan voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten bij (de overweging tot) melding van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.