Klachtenregeling

Als u ergens ontevreden over bent of klachten heeft over de behandeling, hoop ik dat u dit met mij bespreekt. Graag probeer ik hier samen met u uit te komen.
Als dat niet mocht lukken, verwijs ik u naar de site van de LVVP waarop uitleg gegeven over de procedure bij de omgang met klachten:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/