Tarieven

Tarieven voor Niet Verzekerde Zorg (incluis verslaglegging, overleg met derden etc.)

Individuele psychotherapie (sessie: 45 min.): €110,-

Individuele psychotherapie (sessie: 60 min.): €135,-

Partner-relatietherapie/gezinstherapie (sessie: 60 min.): €140,-

Partner-relatietherapie/gezinstherapie (sessie: 75 min.): €165,-

Partner-relatietherapie/gezinstherapie (sessie: 90 min.): €190,-

Tarieven voor verleende zorg
Facturering vindt plaats volgens de richtlijnen van het Zorg Prestatie Model (ZPM). Op de nota staan de geleverde prestaties. Deze geven de daadwerkelijk geleverde zorg aan. Het tarief is gebaseerd op type behandelaar, de setting waarin de behandeling plaatsvindt, de soort zorg en de geplande (direct bestede tijd) aan U. Bij een uitloop langer dan 15 minuten wordt de geplande tijd opgehoogd. Op de factuur wordt de Zorgvraagtypering – op basis van de vragenlijst HoNOS+ – vermeld. Zie voor meer informatie:
https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patient

Verhindering: Verzetten afspraak, Annulering, No Show
Mocht U voor een afspraak met mij verhinderd zijn, dan dient U deze uiterlijk 48 uur van tevoren per email of telefoon / inspreken antwoordapparaat, te annuleren.
Zo niet (No Show) dan wordt een bedrag van 35 euro (individuele sessie) of 50 euro (sessie > 60 min. of een adviesgesprek ≥ 45 min. door twee zorgverleners) in rekening gebracht.
Het afzeggen of een vraag tot wijziging van een afspraak kan op elk tijdstip van de dag, ook ’s avonds en in het weekend.