Intervisie en Waarneming

Intervisie
In het kader van de kwaliteitsbevordering van mijn beroepsuitoefening neem ik deel aan enkele Intervisie verbanden.

Waarneming
Waarneming is geregeld tijdens vakantie periodes of eventuele langere afwezigheid.
Nadere informatie hierover wordt vermeld in het Kwaliteitsstatuut.
Zo nodig wordt specifieke informatie gecommuniceerd; persoonlijk, via telefoonbeantwoorder en/of website.