Privacy

Privacy statement

Download hier mijn Privacystatement

Bij aanmelding wordt u uitgenodigd lid te worden van Karify; een beveiligd e-mail- en e-health syteem.

Privacyverklaring
De (hoofd)Diagnose(s) en de Zorgvraagtypering worden in principe door mij doorgegeven aan de zorgverzekeraar. Wilt u dit niet, dan kunt u dit bij mij aangeven en daartoe een Privacyverklaring invullen.

 

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijke geweld, het stappenplan materiële controle en ik vraag het controle plan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).