Patiëntenportaal EPD (Elektronisch Patiëntendossier) Incura

In de praktijk wordt gewerkt met het EPD Incura. Na aanmelding kunt u (tot 1 maand na afronding van uw behandeltraject)  inloggen op het patiëntenportaal van dit EPD. Hierop heeft u inzage in Indicatieprotocol, Behandelplan(nen), Intakeverslag, Voortgangsrapportage, Afrondingsverslag. Deze bestanden worden voor u direct beschikbaar gesteld en kunt u zelf downloaden. Testscores en Testresultaten kunnen op aanvraag voor u beschikbaar worden gesteld.

In het Patiëntenportaal staat ook een overzicht van de met u geplande sessieafspraken.