Patiëntenportaal EPD (Elektronisch Patiëntendossier) Incura

In de praktijk wordt gewerkt met het EPD Incura. Na aanmelding kunt u inloggen op het patiëntenportaal van dit EPD. Hierin heeft u inzage in Indicatieprotocol, Behandelplan(nen), Voortgangsrapportage, Externe Verslaglegging en Testresultaten. Deze bestanden kunt u zelf downloaden.
In het Patiëntenportaal staat ook een overzicht van de met u geplande sessieafspraken.