Vergoedingen

De behandeling (BGGZ en SGGZ) wordt vergoed uit de Basispakket Zorgverzekering waarbij het eigen risico eerst aangesproken wordt. Het wettelijk vastgestelde verplichte eigen risico is  €385.00,  maar afhankelijk van het vrijwillig eigen risico in uw zorgcontract kan dit bedrag oplopen.
Vergoeding door de zorgverzekering vindt plaats wanneer er sprake is van een hoofddiagnose die door de zorgverzekeraar vergoed wordt. De uiteindelijke (hoofd)diagnose(s) wordt/worden door mij gesteld.

Mijn praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit houdt in dat declaraties rechtstreeks gefactureerd worden bij uw zorgverzekeraar. Indien er geen contractafspraken zijn, krijgt U zelf de nota en kunt U deze declareren bij uw zorgverzekeraar. Mogelijk vindt er dan geen 100% vergoeding plaats.

Psychotherapiepraktijk van Og heeft met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:

ASR

CZ waaronder ook: OHRA

DSW waaronder ook Stad Holland

Menzis waaronder ook Ander Zorg

O.W.M. Zorg en Zekerheid

ONVZ

Salland, waaronder Holland Zorg

VGZ  waaronder ook: Univé, ZEKUR, ZEKUR natura, VGZ bewuzt, IZZ, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC

Zilveren Kruis, waaronder ook Interpolis, FBTO, De FRIESLAND, ACHMEA, CARESQ

AGB-codes:
– Praktijk:      94003955
– Persoonlijk: 94003264