Vergoedingen

De behandeling (BGGZ en SGGZ) wordt vergoed uit de basisverzekering waarbij het eigen risico eerst aangesproken wordt. Het wettelijk vastgestelde verplichte eigen risico in 2021 bedraagt €385, maar afhankelijk van het vrijwillig eigen risico in uw zorgcontract kan dit oplopen tot wel €885.
Vergoeding door de zorgverzekering vindt plaats wanneer er sprake is van een hoofddiagnose die door de zorgverzekeraar vergoed wordt. De uiteindelijke (hoofd)diagnose(s) wordt/worden door mij gesteld.

Mijn praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit houdt in dat declaraties rechtstreeks gefactureerd worden bij uw zorgverzekeraar. Indien er geen contractafspraken zijn, krijgt U zelf de nota en kunt U deze declareren bij uw zorgverzekeraar. Mogelijk vindt er dan geen 100% vergoeding plaats.

Psychotherapie Wijchen Annelies van Og heeft met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:
VGZ waaronder ook de labels: VGZ, IZZ, IZA, evita, Univé, Caresco
Achmea waaronder ook Zilveren Kruis OZF, Interpolis, FBTO, AGIS, Avero-Achmea, Nedasco, IAK, Aevita, Turien en Co
CZ waaronder ook valt Delta Lloyd en Ohra
Menzis waaronder ook Azivo en Ander Zorg
Multizorg waaronder b.v. ook vallen Onvz, ASR, Ditzo, de Amersfoortse verzekeringen, Salland verzekeringen, Caresco, Aevita, Ditzo, Zorg en Zekerheid, Holland Zorg, Energiek
DSW en Stad Holland

Opmerkingen
– Voor verzekerden bij de VGZ kan ik enkel verwijzingen voor de SGGZ aannemen  (dus geen verwijzingen voor de BGGZ).

AGB-codes:
– Praktijk:      94003955
– Persoonlijk: 94003264