Vergoedingen

De behandeling (BGGZ en SGGZ) wordt vergoed uit de basisverzekering waarbij het eigen risico eerst aangesproken wordt. Het wettelijk vastgestelde verplichte eigen risico in 2022 bedraagt €385, maar afhankelijk van het vrijwillig eigen risico in uw zorgcontract kan dit oplopen tot wel €885.
Vergoeding door de zorgverzekering vindt plaats wanneer er sprake is van een hoofddiagnose die door de zorgverzekeraar vergoed wordt. De uiteindelijke (hoofd)diagnose(s) wordt/worden door mij gesteld.

Mijn praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit houdt in dat declaraties rechtstreeks gefactureerd worden bij uw zorgverzekeraar. Indien er geen contractafspraken zijn, krijgt U zelf de nota en kunt U deze declareren bij uw zorgverzekeraar. Mogelijk vindt er dan geen 100% vergoeding plaats.

Psychotherapiepraktijk van Og heeft met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:
VGZ waaronder ook de labels: Univé, ZEKUR , VGZ, IZZ,  Bewuzt, MVJP, IZA, zorgverzekeraar UMC
Achmea waaronder ook Zilveren Kruis OZF, Interpolis, FBTO, de Friesland
CZ waaronder ook Ohra, centrale zorgverzekeringen NZV
Menzis waaronder ook Ander Zorg
ASR waaronder Ditzo
Caresq waaronder Aevita
DSW waaronder Stad Holland
Zorg en Zekerheid Holland Zorg
ENO
ONVZ

AGB-codes:
– Praktijk:      94003955
– Persoonlijk: 94003264